Żałoba

Żałoba

Żałoba charakteryzuje się częstym rozmyślaniem o utraconej osobie, szansie a czasem nawet przedmiocie, długotrwałym, utrzymującym się obniżeniem nastroju połączonym z tym rozmyślaniem, uporczywym, niemożliwym do powstrzymania powracaniem myśli do wątku utraty.

Żałobę wybitna amerykańska psychiatra - Elisabeth Kübler-Ross, podzieliła na pięć etapów:

  1. Zaprzeczenie - brak zgody na stratę, czasem do takiego stopnia, że osoba cierpiąca nie jest w stanie w to uwierzyć
  2. Gniew - złość na świat za to, że pozbawił ważnej osoby lub rzeczy
  3. Targowanie - dyskusje ze sobą, światem, otoczeniem i ewentualnie siłą wyższą, w których osoba cierpiąca zastanawia się jak mogła uniknąć straty, co może zrobić by utraconą osobę lub rzecz odzyskać lub chociaż zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości
  4. Smutek - osoba cierpiąca poddaje się i pogrąża w smutku
  5. Akceptacja - osoba godzi się z losem, powraca jej naturalny nastrój

Żałoba patologiczna pojawia się, kiedy poczucie utraty czegoś ważnego utrzymuje się zbyt długo, a osoba cierpiąca utknęła na którymś etapie opisanym przez Elisabeth Kübler-Ross.

Patologiczna żałoba może prowadzić bezpośrednio do groźniejszych problemów psychicznych, dlatego warto się z nią jak najszybciej zmierzyć!

Dostępni specjaliści: