DDA DDD

DDA DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych to terminy określające ludzi, którzy przez problemy swoich rodziców obecnie borykają się z różnymi trudnościami. Te utrwalone schematy zachowań są wyjątkowo podstępne, gdyż sztywne przekonania przeszkadzają w codziennym życiu i funkcjonowaniu jednostki.

Nieprzepracowane DDA / DDD objawiają się często:

  • trudnościami w rozmowie o problemach, z którymi zmagali się rodzice i przedstawianiem wyidealizowanego obrazu swojej rodziny
  • sztywnością w sytuacjach społecznych i specyficznym poczuciem humoru
  • bardzo niską trwałością relacji romantycznych i innych bliskich kontaktów
  • różnorodnymi problemami psychicznymi często ze spektrum zaburzeń osobowości

Jeśli napotykasz wiele przeszkód i niepowodzeń w swoim życiu, a pamiętasz, że dorastanie w Twojej rodzinie wiązało się z różnymi często przytłaczającymi Cię problemami, odezwij się do nas. Rozmowa z empatycznym psychologiem może pomóc rozprawić się z demonami przeszłości i spojrzeć w przyszłość z nadzieją.

Dostępni specjaliści: