Ofiary przemocy

Ofiary przemocy

Przemoc może przybierać różne formy. Z jednej strony może to być przemoc fizyczna, którą łatwo dostrzec i nazwać, ale może to być również bardziej nieuchwytna przemoc psychiczna. Którykolwiek z rodzajów by to nie był – ofiary przemocy charakteryzuje szereg zmian w zachowaniu:

  • Stają się bardziej wycofane, często zrywają kontakty z przyjaciółmi a nawet z najbliższą rodziną
  • Nabierają wyjątkowej pokory wobec agresora podporządkowując się mu nawet w błahych sprawach
  • W niektórych przypadkach ich osobowość ulega załamaniu – osoby, które utrzymywały z ofiarami przemocy kontakt od dłuższego czasu, mają poczucie silnej zmiany czy wręcz obcości takiego człowieka

Jednocześnie ofiary przemocy często bagatelizują problem albo starają się go za wszelką cenę ukryć. W efekcie biorą całe cierpienie na siebie – i to wynikające z przemocy, i to wynikające z ukrywania jej przed otoczeniem.

Jeżeli w ciągu ostatniego czasu został Ci wymierzony fizyczny cios, który trzeba było ukryć – nie bagatelizuj. Jeżeli czujesz, że partner Tobą manipuluje i zmusza Cię do zachowania niezgodnego z tym, kim jesteś – nie bagatelizuj. Jeżeli podejrzewasz, że osoba w Twoim najbliższym otoczeniu może być ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej – nie bagatelizuj. Skontaktuj się z jednym z naszych wykwalifikowanych psychologów, a oni pomogą Ci określić czy sytuacje, które próbujesz umniejszać są elementami przemocy, czy jedynie sygnałami przy których warto zachować szczególną ostrożność. Jeśli okaże się, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich jesteście ofiarami przemocy, możesz liczyć na natychmiastowe wsparcie psychologiczne!

Dostępni specjaliści: