10 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ?

ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦਸ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਰਥ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਉ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

1. ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜੋ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ।

2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ, ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ।

ਕੁੱਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਸੁਕ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾਭਵਿੱਖ।

4. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5. ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ. ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

7. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ।

8. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਨ

ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇਖੋਗੇ. ਇਹ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਤੂਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਾਇਕੀ, ਖੇਡਾਂ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

9. ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਪੈਚਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

10. ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਰਥ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ, ਕੀ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।