17 ਪੀਲੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਖੰਭ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਦਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਲੰਕਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਤ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਿਤਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ

ਤਿਤਲੀ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤਿਤਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਪੁਨਰਜਨਮ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਰੀਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ?

17. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨਿਕ ਪਿਕਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ (ਜਾਂ ਲੜਕੇ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨਡ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਆਉਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

3. ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਤਿਤਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਕੋਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!

4. ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ - a ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਏਪੇਂਟਰ, ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਲਾਤਮਕ ਕਿਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਈਜ਼ਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਐਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰੋ!

5. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਜੀਬ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿਤਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੀਲੇ ਬੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਟਰਨ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ,ਰਸਤੇ, ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਤਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਮੋਹਿਤ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਰਗ, ਸਮਾਜ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਅਕਸਰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੜ-ਖੋਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!

7. ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈ ਟੂ ਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਨਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਾਰੇ ਕਿੱਸਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਾਰਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਗੰਧਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, -ਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

8. ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਝੁਲਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

9. ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਓ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮੋਨਾਰਕ ਬਨਾਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ-ਕੈਟ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

10. ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਲੇ. ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ।

ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸੇਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ-ਕਲਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਖੁਸ਼ ਰਹੋ!’

11. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ - 'ਤੇਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤਿਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!'

12. ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਪੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗ. ਇਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਚੂਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ।) ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੇਪ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। . ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

13.ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੋ

ਪੀਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਲਾਖਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! ਇਹ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੇਪੀਡੋਪਟੋਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਰਫ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਵਰਾਂ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ

ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੂਸ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇਪਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿਓ।

15. ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲੋ

ਕੀ ਕੀ ਪੀਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲੋ!

16. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 'ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਸੂਖਮ-ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚ 'ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।