23 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਡਵਿਗ, ਪਿਗ ਜਾਂ ਹੂਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਲੂ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡੀਏ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

1. ਈਥਰਿਅਲ ਇਨਸਾਈਟ

ਉਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ 270° ਘੁੰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੌਕਿਕ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਲੂ ਈਥਰਾਇਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ।

ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਝ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

2. ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਲੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ (ਜਾਂ ਰਾਤ) ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਲੂ ਹਨਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ. ਜੇਕਰ ਉੱਲੂ ਚਿੰਤਤ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

22. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ , ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਹੂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੂਟਿੰਗ ਉੱਲੂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਹੂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ - ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਸੱਪ, ਜਾਂ ਬਘਿਆੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ! ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ!

23. ਆਪਣੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਆਮ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੂਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ!

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਰਕ ਆਰਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ - ਬੁਰਾ ਹੈ!

3. ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਲੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਤਰਕਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ - ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਮ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਢੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ! ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚੂਹਿਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ critters – ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ – ਉੱਲੂ, ਸੱਪ, ਲੂੰਬੜੀ, ਅਤੇ ਨੇਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੜਕੀਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ! ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਉੱਲੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਪਚਾਪ ਲਈ ਮਫਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਲੂ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ' ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕ-ਆਫ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਲੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਅਣਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਅਣਚਾਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਵਿਲ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਪੋਟਰਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਲੂ ਪੋਸਟਮੈਨ (ਪੋਸਟਬਰਡ?) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਤੁਸੀਂ।

ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਭੂ-ਸਥਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

8. ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਤ ਅਤੇ ਪਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ , ਭੂਤ ਅਤੇ goblins ਵਰਗੇ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਲੇਡੀਬੱਗਸ, ਫਾਇਰਫਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਦੇ ਹਨ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!

9. ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮਡ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ!

10. ਅਣਮਾਸਕਿੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਉੱਲੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਲੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

11. ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ) ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈ!'

12. ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ. ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇਜੋ ਉੱਲੂਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਕੋਠੇ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13. ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਮਨੁੱਖ'. ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹਨ? ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ?

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14. ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ , ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੋਗੇ,ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੱਥ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ।

15. ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਝਗੜਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ) ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉੱਲੂ ਬੀਮਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਛੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

16. ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉੱਲੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਉੱਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਲੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ! ਜੇ ਉੱਲੂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਹੈ।

17. ਸ਼ਿਫਟਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90° ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ - ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵੀ - ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਆਸਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਾਗ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ।

18. ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। . ਪਰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਲੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ) ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨੇਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਥੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ!

19. ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ

ਉੱਲੂ ਦਿਲਚਸਪ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਦਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਲੂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇਉੱਲੂ) ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਲੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਬੱਤਖਾਂ (ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਬੱਚੇ ਉੱਲੂਆਂ) ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਮਲ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

20. ਚਲਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਪਨਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਲੂ ਖੋਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸਲੇਟੀ ਉੱਲੂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਗਮੀ ਉੱਲੂ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

21. Escape Pod ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਬਾਰਨ ਉੱਲੂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਉੱਲੂ (ਸਟ੍ਰਿਗਿਡੇ) ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਨ ਉੱਲੂ (ਟਾਇਟੋਨੀਡੇ) ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਿਨਾਂ ਟੂਫਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉੱਲੂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।