5 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

5 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਲਟ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

1.   ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ . ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋ।

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ

ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

 • ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ

ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨਨੁਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

3.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਜੋ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਦੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

'ਕੰਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀਕ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ, ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

4.   ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

5.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸੁਪਨੇ, ਜਿੱਥੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ:

 • ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ

ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

 • ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨਖੁਰਾਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸੰਖੇਪ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਲਟ-ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।