7 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੌਲਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਗੁੱਸੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। .

7 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1.   ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੁਸਤ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਕ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। , ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਸਰਤ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਪਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ
 • ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
 • ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਵਚੇਤਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ
 • ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3.   ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੰਗਹੀਣ ਸੰਸਾਰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਕੱਲਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਬੇਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੱਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ।

 • ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 'ਇੱਕ' ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ ਲਾਭ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

4.   ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

5.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

 • ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ
 • ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲਓ

6.   ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਝਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

7.   ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇਪਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੰਖੇਪ

ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਰੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।