9 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਤੂਰੇ ਵਾਂਗ ਮਨਮੋਹਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਚਲ, ਫੁਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਤਰੀਕਾ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:

1.   ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਚਲ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖਿਲੰਦੜਾ ਕਤੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।

2.   ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਸੁਪਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ:

 • ਕੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ, ਉਦਾਸ, ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.   ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਚਲਦਾਰ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4.   ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ

ਸੁਪਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ :

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ:

 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਬਣੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ

ਸੁਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

7.   ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ. ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।

8.   ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9.   ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਸੁਪਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਰੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੰਖੇਪ

ਕੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਮਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।