ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ...

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਗੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਗਕਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਵਰਜਿਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਘੱਟ ਹੋਣ" ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ:

 • ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ…

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ? :

ਡਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਮਕੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਰਿੱਛ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਸਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)।

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡਰ<। 2>, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ

ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜੇਕਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਭੋ

ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਟਨਬਰੋ ਸਟੂਡੀਓ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਲਿੰਗਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ:<3 <4

 • ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।
 • ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਗੈਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸਲੀ ਜਿਨਸੀ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਜਲੀ, ਮਾਦਾ ਐਨੋਰਗਸਮੀਆ, ਡਿਸਪੇਰਿਊਨੀਆ, ਆਦਿ।
 • ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ

  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਜਿਨਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ।
  • ਜਿਨਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ।
  • ਵਧਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਦਿ।
  • ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਯੋਗਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ (ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਡਰ (ਸੰਭਵ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ)।

  ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲੋ

  ਜਿਨਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

  ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭੋਗ ਦੁਆਰਾ। ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ:

  • ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ( ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ )।
  • ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
  • ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ।

  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਅਰਥਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਈਰੋਜਨਸ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ ਹੈ।

  ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਸ਼ੁਰਾਏਵ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ(Pexels)

  ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ

  ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਲਿੰਗਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

  ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ- ਬਿਊਨਕੋਕੋ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ-। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

  ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।