ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ: ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਇਹ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ... ਇਸ ਬਲੌਗ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ<ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2>, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ: ਮਤਲਬ

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ :

 • ਸਿਜੈਂਡਰ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।
 • ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤਰਲ ਲਿੰਗ: ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ), ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ।
 • ਸਮਲਿੰਗੀ।
 • ਦੋ-ਪੱਖੀ…

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣਾ ਸੀਆਈਐਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ "ਪੈਨ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ "ਸੈਕਸਸ", ਭਾਵ ਸੈਕਸ। ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਇੱਕ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿੰਗਕ ਲਿੰਗ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ)। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਜਰਡੇਸਿੰਗ (ਪਿਕਸਬੇ) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ। <11 ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ RAE ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ" ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਤਰਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਲੀ ਸਾਇਰਸ, ਕਾਰਾ ਡੇਲੀਵਿੰਗਨੇ, ਬੇਲਾ ਥੋਰਨ, ਐਂਬਰ ਹਰਡ...- ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। “ਮੈਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹਾਂ” ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਜ਼ਮ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : "ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ"।

ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਭਿਆਨ (HRC) ਦੇ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟ੍ਰਾਂਸ, ਲਿੰਗ ਫਲੂਇਡ, ਕੁਆਇਰ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ, ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਆਦ? ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ "ਬਾਹਰ ਆਉਣ" ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ।

ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ "ਡਬਲਯੂ-ਏਮਬੇਡ" ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ>

ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ! | . ਉਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ “ਬਾਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਹੈ, “ਪੈਨ”, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਬਨਾਮ ਲਿੰਗੀ : ਲਿੰਗੀ ਲਿੰਗ ਬਾਈਨਰੀ ਲਿੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਤਾ ਪੂਰੇ ਲਿੰਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਬਲ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਲੋਕ ਹਾਈਪਰਸੈਕਸੁਅਲ ਹਨ (ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ (ਅਨਸਪਲੈਸ਼)

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਬਾਇਫੋਬੀਆ

ਕਥਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ " ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਬਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਫੋਬਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ" ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਲਿੰਗਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ... ਖੈਰ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। LGTBIQ+ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿੰਗੀਤਾ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਈਫੋਬਿਕ ਹੈ (ਇਹ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਬਿਕ ਹੈ (ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ)। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਫਲੈਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਟਵੇਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹਨ: ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ:

 • ਗੁਲਾਬੀ: ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।
 • ਪੀਲਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ।
 • ਨੀਲਾ: ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਜੋ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਮੱਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ "w-richtext-figure-type-image w-richtext-align-fullwidth"> ਟਿਮ ਸੈਮੂਅਲ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਰਵ ਲਿੰਗੀ: ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਸਰਵਲਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਜੀਹ।
 • ਪੋਲੀਸੈਕਸੁਅਲ : ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ। ਪੋਲੀਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ "ਪੈਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਪੌਲੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
 • ਐਨਥਰੋਸੈਕਸੁਅਲ : ਐਂਟ੍ਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਐਂਟਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਂਡਰੋਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹਨ।
 • ਡੇਮੀਸੈਕਸੁਅਲ : ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਕੀ ਡੇਮੀਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੀਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ, ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪੈਨਰੋਮਾਂਟਿਕ : ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੋਣਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।