Sapiosexual: ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੰਦਰ (ਸਿਰਾਂ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਤੇਜਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ।

ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਤੀਬਰ ਖਿੱਚ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਲਈ, ਮਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ । ਲਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਲੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਅਰਥ "w-richtext-figure-type-image w-richtext-align-fullwidth"> Cottonbro studio (Pexels) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ: ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹਾਂ? ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਸੀਂ ਉਤੇਜਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ : ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ.ਡੂੰਘੀ।

 • ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ : ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਔਰਤ, ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਬੌਧਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ : ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬੌਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ sapiosexuality ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। , ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਟੈਸਟ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :

  1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ?
  1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਹੈ?
  1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਓਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
 • ¿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਟਿਕਟਾਂ?
 • ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
  1. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ?
  1. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
  1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਰੁਚੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ।

  ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

  ਕੀ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਹੈ?

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ. ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਸਮਲਿੰਗੀ, ਲਿੰਗੀ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਡੇਮੀਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਸੇਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

  ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ "//www.buencoco.es/blog/asexualidad"> ਅਸੈਕਸੁਅਲਿਡਾਡ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਫਲੈਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਫਲੈਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਰੀਜੱਟਲ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਰੇ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਭੂਰਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਲਾ

  ਇਹ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਗੈਰੀ ਬਾਰਨਸ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਕੀ ਸੇਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?

  LGBT ਭਾਈਚਾਰੇ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹਨ । ਕੁਝ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਲੋਕ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ LGBT ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਇਲੀਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਕੁਲੀਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਣ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

 • ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ।
 • ਖੁਫੀਆਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ : ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਣ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ।
 • ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ : ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਪਰੇ।

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

  ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ।

  ਬੇਸ਼ਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਭਾਗ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੈਪੀਓਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਫਿਲਮ ਕੂਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ।

  ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।