19 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ:

ਪ੍ਰ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉ: ਕਲਪਨਾ !

ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ।

ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

1. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਦੋਹ!

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ!

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਗਲਤ (ਜਾਂ ਸਹੀ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋ

ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਚਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।

ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ!

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਮਰਣ' ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

4. ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ (ਕੀ ਕਮੀ?) ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਡੂੰਘੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ।

6. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ 'ਹੋਰ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

7. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗਹੁਣ ਇੱਕ cliché. ਪਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡੂੰਘੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੀ (ਗਲਤੀ) ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

8. ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ (ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸੁਪਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਤਰ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।

9. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ – ਹਾਂਜੀ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ (ਗਰਮ) ਅਜਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋਗੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ - ਪੀਅਰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਯਿਨ ਵਾਈਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਅਜੀਬ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਪੈਨ ਹੋ , ਜਾਂ ਓਮਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਵਰਗੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ' ਵਾਲੇ ਕੋਮਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਰਗੇ 'ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਣਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

11. ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ (ਨਾਪਸੰਦ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜਾਂ ਏਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ।

12. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਕਾਮ ਦੀ ਰੇਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।' ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਉਹ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ … ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ …

13. ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੇਮੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ!

ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

14. ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ!) ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ…

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ!

15. ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ - ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜਨਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ TLC, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

16. ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਕੁਚਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

17. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

18. ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ

ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਮੁਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਖਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖਾਲੀਪਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

19. ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ

ਕੁਚਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਅਸਵੀਕਾਰ, ਚੁੰਮਣ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।