ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ: ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਫੋਬੀਆ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਕੀੜੇ (ਐਨਟੋਮੋਫੋਬੀਆ);
 • ਮੱਕੜੀਆਂ (ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ);
 • ਸੱਪ (ਓਫੀਡੀਓਫੋਬੀਆ);
 • 3>ਪੰਛੀਆਂ (ਔਰਨੀਥੋਫੋਬੀਆ);
 • ਕੁੱਤੇ (ਸਾਈਨੋਫੋਬੀਆ)।

ਇਹਨਾਂ ਫੋਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ, ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਫੋਬੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਐਮੀਟੋਫੋਬੀਆ
 • ਮੈਗਲੋਫੋਬੀਆ
 • ਥਾਨਾਟੋਫੋਬੀਆ
 • ਥੈਲਾਸੋਫੋਬੀਆ
 • ਹੈਫੇਫੋਬੀਆ
 • ਟੋਕੋਫੋਬੀਆ
 • ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੋਡਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ : ਅਰਥ‍

ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਤੀ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ἀράχνη, aráchnē, "//www.buencoco.es/blog/tripofobia"> ਟ੍ਰਿਪੋਫੋਬੀਆ, ਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਛੁੱਟੀਆਂ।

ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ: ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਮੱਕੜੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਬੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ!

ਕੀ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ?

ਕੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਮੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਪਲੈਂਕ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ - ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ "ਜੰਮਤੀ ਡਰ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

"ਇੱਕ ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਐਮੀਗਡਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ 'ਧਿਆਨ' ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਆਈ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।

ਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਰ , ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ?

ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ DSM-5 (ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ) ਦੇ ਖਾਸ ਫੋਬੀਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੇਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਐਚ. ਰੈਕਿਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ 3.5% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ "ਸੂਚੀ">

 • "ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
 • "ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ)"
 • "ਸੱਪ ਜਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦੁਆਰਾ ਡੱਸਣਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।"
 • ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ?

  ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਨ: cobwebs.ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

  ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ: ਲੱਛਣ

  ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਆਰਚਨਿਡ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ :

  • ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ (ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ);
  • ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ;
  • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ;
  • ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਗੜਬੜ;
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ;
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

  ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ, ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ । ਫੋਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਐਗੋਰਾਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਪੇਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ

  ਡਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਸੂਚੀ">

 • ਆਕਾਰ;
 • ਰੰਗ;
 • ਹੱਤਿਆਵਾਂ;
 • ਗਤੀ।
 • ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

  ਟੈਸਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ , ਇਸ ਲਈਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ

  ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ? ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬੇਅਰਾਮੀ।
  • ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ।
  • ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ।
  • ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਜਲੀ।

  ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

  • ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ।
  • ਅਰਾਚਨੋਫੋਬੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।
  • ਫੋਬੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।
  ਲੀਜ਼ਾ ਸਮਰ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ

  ਅਰਚਨੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਨ:

  ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ

  ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ,ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਝਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਝ ਬੋਧਾਤਮਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

  ਅਧਿਐਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:

  • ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਨੀਡਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਡਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਏ. ਗੋਲਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ l. ਸੇਲਬਿੰਗ)।
  • ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ)।

  ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਪਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫੋਬਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਖਾਸ ਫੋਬੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਾਕਨੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਵਨ ਨੋਵੇਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ।

  ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਉਪਚਾਰ

  ਅਮਸਟਰਡਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੈਨੋਲੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਚਨੋਫੋਬੀਆ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

  ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ।

  ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।