ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ , ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ , ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੌਮਨੀਆ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਹੈ), ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ , ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਵੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: "//www .sen.es/saladeprensa/pdf/Link182.pdf" >ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ (SEN), ਦਾ ਡਾਟਾ, 20 ਅਤੇ 48% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਕੇਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ ( ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ), ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ!

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ:

 • ਆਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 • ਬੁਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ : ਅਸਥਿਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਭਰਪੂਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ...
 • ਅਨੁਪਸੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਮੂਲ: ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੂਲ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੜਬੜ, ਚਿੰਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਦੌਰੇ ਪੈਨਿਕ, ਤਣਾਅ, ਸਾਈਕਲੋਥਾਈਮੀਆ... ਇਹ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਣਾਅ :

⦁ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ

⦁ ਉਹ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

⦁ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

⦁ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ । ਹੋਰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੋਟਨਬਰੋ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨਸੌਮਨੀਆ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ s:

- ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

- ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ।

- ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ।

- ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ।

- ਬੋਧਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਹਾਰ।

- ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ।

- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ।

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

ਬਾਹਰੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਕੰਮ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ...)।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ: ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ. ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਈਕੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਬੇਚੈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਦਰਦ ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ।

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ

ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।

ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ।

ਅਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸੌਮਨੀਆ

ਅਸਥਾਈ ਇਨਸੌਮਨੀਆ :

- ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

- ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੈਟਲੈਗ, ਅਲਕੋਹਲ, ਕੈਫੀਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ...

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਜਦੋਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤਿੰਨ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ)।ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੀਥਮੀਆ, ਆਦਿ), ਵਿਵਹਾਰਕ (ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ) ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਚਿੰਤਾ...) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ :

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ: ਨੀਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਸਲੀਪ ਲੇਟੈਂਸੀ)। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਰਾਤ ਭਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਗਣਾਂ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਨਸੌਮਨੀਆ : ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਣ ਲਈ।

ਸ਼ਵੇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ (ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ)।

ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੜਾਅਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਇਹ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਇਨਸੌਮਨੀਆ 'ਤੇ ਮੋਰਿਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ .
 • ਨੀਂਦ (ਡੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ਬਾਰੇ ਅਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ।
 • ਸਲੀਪ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਪੌਲੀਸੋਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਨੀਂਦ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ), ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।
 • ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ।

ਪੜਾਅ ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪੀਕਰਨ

ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ , ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ।

ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ 'ਤੇ ਮਨੋ-ਸਿੱਖਿਆ ਪੜਾਅ

ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2> ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਓ।<10
 • ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।
 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਫੀ, ਨਿਕੋਟੀਨ, ਅਲਕੋਹਲ, ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 20-30 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਓ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ (ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਜੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੜਾਅ

ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧਣ ਲਈ।

ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਭਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਇਹ ਹਨ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ , ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ:

ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਕਨੀਕ

ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ , ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।

ਸੰਜਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕਨੀਂਦ

ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ । ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। । ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦ ਪੈਰਾਡੌਕਸੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ

ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "//www.buencoco.es">ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।