ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ: ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ । ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.25%।

ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ- ਸਥਾਈ, ਵਿਕਾਰ ਮੂਡ ਵਿਗਾੜ , ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੂੰਘੀ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ DSM-5 ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਮੂਡ ਅਤੇ ਅਟੈਪੀਕਲ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ (CBT) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਬੁਏਨਕੋਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਉਦਾਹਰਨ:
 • ਡਿਸਥਾਈਮੀਆ
 • ਸਾਈਕਲੋਥੀਮੀਆ
 • ਉਦਾਸ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ

ਇਹ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਤਝੜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ: ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਮੈਨਿਕ ਟੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ।

ਬਾਈਪੋਲਰ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੇਨੀਆ, ਹਾਈਪੋਮੇਨੀਆ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਬਾਇਪੋਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰਯੂਨੀਪੋਲਰ:

 • ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ
 • ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੂਡ ਡਿਸਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ
 • ਸਥਾਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਡਿਸਥਾਈਮੀਆ)
 • ਪ੍ਰੀਮੈਨਸਟ੍ਰੂਅਲ ਡਿਸਫੋਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ

ਬਾਈਪੋਲਰ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ:

 • ਬਾਈਪੋਲਰ I ਡਿਸਆਰਡਰ
 • ਬਾਈਪੋਲਰ II ਡਿਸਆਰਡਰ
 • ਸਾਈਕਲੋਥਾਈਮਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ)
 • ਪਦਾਰਥ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ
 • ਬਾਈਪੋਲਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਨ
 • ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ
ਪਿਕਸਬੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਲੱਛਣ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ

ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੀਬਰ ਉਦਾਸੀ, ਇਕੱਲਤਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਸਥੀਨੀਆ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ.

ਬਾਈਪੋਲਰ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲਈ, ਮੈਨਿਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋਸ਼, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਘੱਟ ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ।

ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਆਓ ਹੁਣ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਈਟੀਓਪੈਥੋਜੇਨੇਸਿਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਕ (ਸਿੱਖੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ), ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ), ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਂਡੋਕਰੀਨ (ਥਾਈਰੋਇਡ-ਸਬੰਧਤ) ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਵਿਕਾਰ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਆਈਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੋਗ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ

ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਏਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੂਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<3

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੂਡ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੂਡ ਸਟੇਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮੂਡ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ

ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਡ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਮੂਡ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

ਪਿਕਸਬੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੂਡ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮੂਡ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਢਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਸ ਮੂਡ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕਵਿਜ਼ ਲਓ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜਾਅ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ। ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਢਵਾਉਣਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀਮੂਡ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਅਕਸਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ADHD ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। .

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁੱਖੀ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ

ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ।

ਪਿਕਸਬੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ: ਇਲਾਜ<2

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ (ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ:

 • ਬੇਕ ਸਕੇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (ਬੀਡੀਆਈ), ਬੇਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ।
 • ਦ ਹੈਮਿਲਟਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ।
 • ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (MDQ)।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ।

ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ, ਮੂਡ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।