ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ: ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ : ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਤਲੀ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਗੁੱਸਾ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੇਟ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਤਣਾਅ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਣਾਅ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਖਾਲੀਪਣ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ।

ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ, ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦਰਦ. ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਗੈਸਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Andrea Piacquadio (Pexels) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

9>
 • ਕੋਲਿਕ।
 • ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
 • ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਸਤ।
 • ਬਦਹਜ਼ਮੀ।
 • ਮਤਲੀ।
 • ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ।
 • ਪੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣਾ।
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ, ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਦਬਾਅ।
 • ਪੇਟ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ (ਖਾਲੀਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ)।
  • ਸੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ: ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ

  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਵਿਜ਼

  ਬੇਚੈਨੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

  ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰੜੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰ ਸਕਣ।

  ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਚੁਭਣ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:

  • ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ।
  • ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ । ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹੋ।
  • ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ । ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਹਾਈਪੋਚੌਂਡ੍ਰਿਆਸਿਸ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਕੌਂਡ੍ਰਿਆਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
  • ਅਸੁਰੱਖਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
  • ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਮ
  • ਪਿਆਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ, ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ।
  • ਮੂਵਰ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ । ਸੋਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ । ਫੋਬੀਆ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ।
  ਸ਼ਵੇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਪੈਕਸਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ?

  ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ?

  ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ

  ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ: ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਆਦਿ) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭੋ।

  ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ , ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਥੈਰੇਪੀ (IPT) ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। TIP ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਆਰਾਮ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ

  ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ) ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਰਾਮਦੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

  ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮਮੈਟਿਕ ਸਾਹ ਅਤੇ ਧਿਆਨ

  ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀਸਿਹਤਮੰਦ

  ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ । ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਅਤੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ

  <0 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਸਰਤ, ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਰੁਟੀਨਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੈਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।