ਇਕੱਲਤਾ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ...ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਕੀ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ", "ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਕੀ ਇਕੱਲਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਉਹ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡ।

ਇਕੱਲਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਕਸਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਹਿਕੀਕੋਮੋਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ , ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਇਕੱਲਤਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।

ਪਿਕਸਬੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਕੀ ਇਕੱਲਤਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਲਤਾ . ਇਕੱਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਤਾ "//www.buencoco.es/blog/que-es-empatia"> ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ , ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇੱਛਤ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਇਕੱਲਤਾ

ਇੱਛਤ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲਤਾ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਉਹ ਸਤਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇਪਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11.6% ਲੋਕ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲਤਾ (2016 ਤੋਂ ਡੇਟਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 18.8% ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇਪਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ , ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇਪਣ <1 ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।>

ਅਕਸਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ... ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ

ਬੋਨਕੋਕੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ!

ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ; ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੰਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਰੁਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ।
 • ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
 • ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਡਰ।
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਲੀਪਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ।
 • ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ।
 • ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ।
 • ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ।
 • ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਉਣਾ।
 • ਐਰੀਥਮੀਆ।
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ , ਇਨਸੌਮਨੀਆ
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ।
ਪਿਕਸਬੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ

ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ, ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ ਠੀਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।