ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀ. ਫੋਨਾਗੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਗਾਵ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਨਾਗੀ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ,ਮਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੀਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ;
 • ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ;
 • ਨਿਊਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ;
 • ਦਰਸ਼ਨ।

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ

ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਿਕਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਫੋਨਾਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਮਦਰਦੀ , ਫੋਨਾਗੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ , ਭਾਵ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨਾਗੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।

ਫੋਨਾਗੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੱਭੋ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਨੋਸਟਾਲਜੀਆ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।<1 Pixabay ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

-perceive;

-ਕਲਪਨਾ;

-ਵਰਣਨ;

-ਰਿਫਲੈਕਟ।

-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ।

-ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਨ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਬੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?

 • ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 • ਅਪਰਾਧਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 • ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ;
 • ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ;
 • ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ 2> ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ . ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ "//www.buencoco.es/blog/alexithymia">ਅਲੇਕਸੀਥੀਮੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ) ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ: ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ

ਕਿਵੇਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੀਕਰਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ:

 • ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਓ।
 • ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।
 • ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।

ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਬੋਗੀਮੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਿਨ ਕਰਨਾ?

ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਭੋ!!

ਸਿੱਟਾ: ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ,ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ, ਗਰਗੇਲੀ, ਜੂਰੀਸਟ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਖੋਜ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮਾਨਸੀਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ , ਬੈਟਮੈਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਗੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਕ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਮਾਨਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ , ਐਂਥਨੀ ਬੈਟਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। (MBT) ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ. ਕਿਤਾਬ, ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਿਕ ਮਿਡਗਲੇ ਦੁਆਰਾ (ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ)। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
 • ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ। ਐਲ. ਇਲੀਅਟ ਜਿਊਰਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ । ਲੇਖਕ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। "ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਸੈਸ਼ਨ।
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ , ਨਿਕ ਮਿਡਗਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ MBT ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਗਾਈਡ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ।
 • ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ , ਜੋਨ ਜੀ ਐਲਨ, ਪੀਟਰ ਫੋਨਾਗੀ, ਐਂਥਨੀ ਬੈਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਮਨੋਵਿਦਿਅਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਮਾਨਸੀਕਰਨ। ਜੇ.ਜੀ. ਐਲਨ, ਫੋਨਾਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਵਤੀਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ । ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਕ- ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।