PTSD - zespół stresu pourazowego

PTSD - zespół stresu pourazowego

PTSD (zespół stresu pourazowego) nazywane jest emocjonalnym okaleczeniem. Główną rolę w tym zaburzeniu odgrywa doświadczenie poważnego stresu lub traumy. To grupa objawów, które często dostrzega się u żołnierzy lub ofiar katastrof naturalnych - czyli osób, które doświadczyły najcięższych rodzajów traum.

-----

Są to najczęściej osoby, które w swoim życiu zostały narażone na śmierć lub groźbę śmierci, przemoc seksualną lub były świadkiem traumatycznego wydarzenia.

-----

Jakie są symptomy PTSD? 
 • uporczywe przypominanie sobie stresujących wydarzeń w postaci flashbacków, czyli bardzo żywych wspomnień lub nawracających, plastycznych i dręczących snów czy wspomnień
 • częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia ważnych elementów sytuacji stresującej
 • objawy zwiększonej wrażliwości i pobudzenia (na przykład problemy ze snem, drażliwość, nadmierna czujność)
 • poczucie utraty kontroli nad otaczającą rzeczywistością
 • utrzymujące się cierpienie psychiczne
 • negatywna samoocena
 • unikanie miejsc, myśli, ludzi czy innych przedmiotów przypominających zdarzenie
 • poczucie odizolowania, wstydu
 • niezdolność do wyrażania radości, zadowolenia lub miłości
 • wybuchy gniewu, agresja
 • autodestruktywność
Objawy powinnny utrzymywać się dłużej niż miesiąc.

-----

Jeśli jesteś osobą, która doświadczyła bardzo ciężkiej traumy lub ktoś z Twoich bliskich miał takie doświadczenie i dostrzegasz wymienione objawy, koniecznie odezwij się do jednego z naszych psychologów. Dzięki konsultacji dowiesz się jak sobie z nimi radzić.  

Dostępni specjaliści: