Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Problemy psychiczne można podzielić na dwa rodzaje: zaburzenia psychiczne, które silnie wyrażają się zmienionym zachowaniem, myśleniem i emocjami oraz zaburzenia osobowości, których objawy są zdecydowanie lżejsze, ale za to przewlekłe i często dla osoby zaburzonej niedostrzegalne. To dlatego, że zaburzenia psychiczne często pojawiają się na skutek silnego stresu, który załamuje funkcjonowanie mechanizmów osobowości. Zaburzenia osobowości z kolei powstają podczas długotrwałego i systematycznego oddziaływania stresorów od wczesnego dzieciństwa. Takie ich oddziaływanie sprawia, że objawy stają się jakby częścią mechanizmów, które u zdrowych osób odpowiadają za normalne relacje z otoczeniem i innymi ludźmi. Nic dziwnego, że pomoc w zaburzeniach osobowości to długotrwała i żmudna droga, bo to właśnie przebudowa całej osobowości, która powstawała już kilkadziesiąt lat zanim terapeuta się nią zajął.

Kontakt z jednym z naszych specjalistów to świetny pierwszy krok na drodze w radzeniu sobie z zaburzeniami osobowości, które utrudniają życie nie tylko osobie cierpiącej na nie, ale często też całemu jej otoczeniu.

Dostępni specjaliści: